Menu

Grönare MCMotorcykelindustrin har precis som andra motorfordonsindustrier tvingats tänka om de senaste åren. Det beror på att kraven på att motorfordonen ska vara mer miljövänliga har ökat, både av dem som köper dem och använder dem samt av dem som står vi sidan av. Nedan kan du läsa mer om hur utvecklingen inom branschen ser ut och hur framtidens motorcykel skulle kunna drivas.

Omfattande miljöfokus

Ur ett branschperspektiv är det lätt att se att det satsas mycket på miljön nu. Och det som för några år sedan förutspåddes vara framtidens motorcykel, den är redan här. Så fort har utvecklingen gått framåt och det är väldigt bra både för oss och planeten.

Tidigare var det kanske inte det vanligaste att köra motorcykel med dieseltrim, men det har med åren blivit allt mer populärt. Det är ett miljövänligare alternativ och fler och fler väljer att byta upp sig. På det här sättet behöver du inte vänta på möjligheten att vara lite snällare mot miljön, utan du kan börja redan nu. Det är vetenskapligt bevisat att det är bättre för miljön att köra diesel och du slipper kompromissa med andra delar av din körning, exempelvis att köra mindre och låta hojen stå.

Det kommer andra alternativ inom en snart framtid också, menar experterna. Exempelvis verkar det bli aktuellt med eldrivna motorcyklar i framtiden. Men, att köra på el är i dagsläget inte möjligt eftersom det inte finns tillräckligt bra modeller som håller måttet för någorlunda normal användning än.

Eldrivna motorcyklar har även varit på tapeten i andra sammanhang. Det diskuteras nämligen om att sänka parkeringsavgiften för eldrivna motorfordon framöver. Än så länge gäller det främst i Stockholm och det är bara under diskussion. Men, det hade varit av stor betydelse om det blev av. Kanske skulle parkeringsavgiften för dieseldrivna fordon också sänkas delvis?

Du som motorcykelfantast kan definitivt vara med och påverka hur framtidens motorcykel kommer att se ut genom att göra din röst hörd i olika sammanhang. På det sättet kan branschen få perspektiv på vad du tycker fungerar och inte samt hur du skulle vilja att framtidens motorcykel såg ut. I framtiden kan det också dyka upp olika regeländringar i Europa gällande var, när och hur motorfordon får framföras. Det gäller främst hur mycket motorfordonen får låta och vilka tider på dygnet de får köra. Som det ser ut nu kommer den här typen av regler dock enbart gälla i storstäderna.

Att köra motorcykel på ett så miljövänligt sätt som möjligt är inte helt enkelt, men det är definitivt inte omöjligt. Alla kan göra skillnad som inte nödvändigtvis behöver påverka deras sätt att köra på heller, snarare så kan det vara en fördel att köra mer miljövänligt med tanke på eventuella sänkningar av parkeringsavgifter och liknande.

transport-movers