Menu

Olika typer av motorcyklarDet som förenar motorcykelentusiaster är en passion för att köra motorcykel. Motorcykelentusiaster är emellertid en brokig skara och inom denna grupp finns det en stor mängd undergrupper. Var och en med sin typ av motorcykel, och den livsstil som ofta följer med valet av motorcykel.

Vi har alla vår egen historia och bakgrund till varför vi blivit motorcykelentusiaster. Detta är något som påverkat vilken typ av motorcyklar som vi, medvetet eller omedvetet, valt att brinna lite mer för. Det är en avgörande skillnad mellan att pressa kurvorna med en sportmotorcykel jämfört med att glida runt på en klassisk Harley Davidson. Detta gäller såväl körstil som livsstil.

Touring

Touring-motorcyklar är stora och bekväma motorcyklar. De är avsedda för att på ett bekvämt sätt transportera sig från punkt A till B. Ofta är det äldre och etablerade män som attraheras av den här typen av motorcyklar. Några av de mer kända modellerna inom den här kategorin är Honda Gold Wing, BMW:s 1300-serie eller Yamaha FJR 1100.

Sport

Sportmotorcyklar är motorcyklar med en enorm prestanda, stora och kraftfulla motorer i förening med låg vikt. Denna typ av motorcyklar innehas framförallt av yngre män vilka har som målsättning att förflytta sig mellan punkt A och B på snabbast möjliga sätt. Emellertid är det oftast inte möjligt att nyttja all den prestanda som finns i den här typen av motorcyklar, i vart fall inte om man ska hålla sig inom lagens råmärken. Exempel på motorcyklar i den här kategorin är Yamaha YZF, Kawazaki ZX eller Suzuki GSX-serierna.

Cruiser

Cruisern är den klassiska “glidarmotorcykeln” som vi känner igen från Easy Rider med Peter Fonda i huvudrollen. Med denna typ av motorcykel följer ofta ett val av livsstil där den personliga friheten har en framträdande roll. Den klassiska Cruiser-motorcykeln är en Harley Davidson, men i princip samtliga motorcykelmärken har i vart fall någon modell som faller under den här kategorin.

transport-movers